Petopyynnillä pesimärauhaa

Perussuomalaisten

Valtuustoaloite 19.12.2022

Petopyynnillä pesimärauhaa
Maailmanlaajuisesti vieraslajien on arvioitu olevan toiseksi suurin luonnon monimuotoisuuden
hupenemisen syy. Viime vuosisadalla Suomeen levinneet vieraspedot, Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva
minkki sekä Kaakkois-Aasiasta tuotu supikoira vaarantavat alkuperäisluontoamme, etenkin vesistöjen
läheisyydessä pesivää linnustoa.
Haitallisten vieraspetojen pyytäminen on paikallista, konkreettista luonnonhoitotyötä. Vieraspedot ovat
vakava uhka luonnon monimuotoisuudelle.
Metsästyslainsäädäntö muuttui ja vieraslajilaki sekä -asetus säädettiin vuonna 2019 niin, että
minkin ja supikoiran pyynti ei enää edellytä suoritettua metsästäjätutkintoa eikä maksettua
riistanhoitomaksua. Pyyntiin tulee kuitenkin olla maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan
lupa.
Me allekirjoittaneet esitämme Muuramen kunnalle toimenpiteeksi vieraspetojen vähentämiseksi ja
luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi seuraavaa:
-Kaikille Muuramen kunnan pysyville ja loma asukkaille vapaata vieraslajien pyyntioikeutta edellä
mainituille vieraspedoille kunnan omistamille maa-alueille.
-Jokaisesta kunnan mailta pyydetystä supikoirasta tai minkistä 20€ suuruista pyyntirahan maksamista.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa